เกี่ยวกับเรา

บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นบริษัทรับจ้างผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ของลูกค้า หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทั้งทางด้านการคิดค้นพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต การตลาด และการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน

vision

เรามีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านการให้บริการด้านธุรกิจการผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และก้าวล้ำทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Mission

เรามุ่งศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตำรับเครื่องสำอาง สรรหาความเด่นประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีของสารสกัดหรือารประกอบตัวใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมด้วยคุณประโยชน์ ความปลอดภัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้า เน้นความมีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และความมีคุณภาพสูง พร้อมให้คำแนะนำการให้บริการความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจเครื่องสำอาง ความร่วมมือ และสนับสนุนลูกค้า ทั้งห่วงโซ่ทางธุรกิจด้านเครื่องสำอางโดยให้ความสำคัญทางด้านราคาและคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและเติบโตทางธุรกิจเครื่องสำอางของลูกค้าเป็นสำคัญ 

"ใส่ใจพนักงาน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม"

Powered by MakeWebEasy.com