เกี่ยวกับเรา

          บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นบริษัทรับจ้างผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ของลูกค้า หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทั้งทางด้านการคิดค้นพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต การตลาด และการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน

vision
 
          เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจการผลิตและการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางที่ดีที่สุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับองค์กร มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Mission

          เรามุ่งศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตำรับเครื่องสำอาง สรรหาความเด่นประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีของสารสกัดหรือารประกอบตัวใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมด้วยคุณประโยชน์ ความปลอดภัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้า เน้นความมีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และความมีคุณภาพสูง พร้อมให้คำแนะนำการให้บริการความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจเครื่องสำอาง ความร่วมมือ และสนับสนุนลูกค้า ทั้งห่วงโซ่ทางธุรกิจด้านเครื่องสำอางโดยให้ความสำคัญทางด้านราคาและคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและเติบโตทางธุรกิจเครื่องสำอางของลูกค้าเป็นสำคัญ นโยบายคุณภาพ


"ใส่ใจพนักงาน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
สร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ทดสอบ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล
มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม "

Powered by MakeWebEasy.com