อัพเดทล่าสุด: 13 ก.ค. 2566

เนื่องจาก สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรัษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยส่งตัวแทน นาย ฉัตรชัย ไทยรัตนสุวรรณ และ นางสาว จิรัชยา สัคคทัศนวงศ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (สถานตากอากศบางปู) และ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน นอกจากเป็นกิจกรรมที่ดี สร้างสรร ที่ปลุกฝังความรักษ์ธรรมชาติแล้ว เรายังได้เพื่อนใหม่จากเครือข่ายนี้มามากมาย สนุกสนานกันมากเลยค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com