Advance Day Protection & Night Repair

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AW003

เซรั่มซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับนาฬิกาชีวภาพ ที่ควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นเวลา ช่วยปกป้องแสงยูวีตามธรรมชาติในธรรมชาติและซ่อมแซมผิวในเวลากลางคืน

หมวดหมู่ : Wrinkle

Share


เซรั่มซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับนาฬิกาชีวภาพ ที่ควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นเวลา โดยช่วยกระตุ้นการปกป้อง DNA จากการทำลายของแสงยูวีตามธรรมชาติในตอนกลางวัน และกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมผิวในเวลากลางคืน เพิ่มการสังเคราะห์ Collagen Type III ซึ่งพบในผิวที่อ่อนวัย และช่วยผลัดเซลล์ผิว ที่หมองคล้ำให้หลุดลอกออก เพิ่มการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ฟื้นฟูผิวให้มีสุขภาพดี

วิธีใช้ : ทาใบหน้า เช้าและก่อนนอน เป็นประจำ

ส่วนประกอบสำคัญ :

Tetrapeptide : เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพซึ่งควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในร่างกายให้เป็นเวลา เช่น ควบคุม การสร้างเซลล์ใหม่ วงจรการหลับ - การตื่น อุณหภูมิผิว การหลั่งซีบรัม ค่า pH ค่าการสูญเสียน้ำจากผิว (TEWL) ซึ่งนาฬิกาชีวภาพนี้ จะถูกรบกวนด้วยแสงยูวีทำให้ทำงานไม่ปกติ ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเติมสาร Tetrapeptide นี้เข้าไปช่วย กระตุ้นการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพให้ทำงานตามเวลาอย่างเหมาะสม ฟื้นฟูผิวให้แลดูสุขภาพดี ใช้ตอนกลางวันเพื่อปกป้อง DNA จากการทำลาย ของแสงยูวี กระตุ้นให้กระบวนการป้องกัน DNA ตามธรรมชาติทำงานตามปกติ และใช้ในตอนกลางคืน เพื่อซ่อมแซม DNA ที่ถูกทำลาย ด้วยแสงยูวีทำให้เซลล์ที่ถูกทำลายด้วยแสงยูวีลดลง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ Collagen Type III ที่มีมากในผิวที่อ่อนวัย ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลัดเซลล์ผิวซึ่งจะช้าลงตามวัยที่เพิ่มขึ้นให้เป็นปกติ และช่วยเพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่


ข้อควรระวัง : ไม่ควรจัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และหลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่โดนแสงแดด

Powered by MakeWebEasy.com